Comments (1)

 • Skutki uboczne synthroid medscape

  MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; insanlar üzerinde yapılacak
  ilaç klinik araştırmaları, ilaç dışı klinik araştırmalar, tıbbi cihazlarla yapılan araştırmalar,
  yeni bir cerrahi yöntem kullanılarak yapılacak klinik araştırmalarına ilişkin her türlü
  klinik araştırmayı, araştırma yerlerini ve bu araştırmaları gerçekleştirecek gerçek
  veya tüzel kişiler ile.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>